Máy móc & thiết bị

MÁY MÓC -  TRANG THIẾT BỊ PHÂN XƯỞNG

  

 MÁY CẮT THÉP

 

 

 MÁY GHÉP - HÀN - NẮN DẦM

 

 

 

 

MÁY PHUN BI

 

 

 

CẦN TRỤC XƯỞNG B

 

 

CẦN TRỤC XƯỞNG A

 

 

 

 

Khách hàng - đối tác