LIKSIN

 

Dự án: LIKSIN

Địa điểm: LONG AN

Phạm vi làm việc: THI CÔNG CẤU KẾT THÉP

Khách hàng - đối tác