CÔNG TRÌNH ĐẠI PHÚ LỘC

DỰ ÁN: KHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI PHÚ LỘC

ĐỊA ĐIỂM: KCN THỊNH PHÁT, XÃ LƯƠNG BÌNH, HUYỆN BẾN LỨC, LONG AN

PHẠM VI LÀM VIỆC: XÂY MỚI XƯỞNG - THI CÔNG KÈO THÉP, BÊ TÔNG NỀ

Khách hàng - đối tác