CÔNG TRÌNH LONGWAY

DỰ ÁN: CÔNG TY CỔ PHẦN LONGWAY

ĐỊA ĐIỂM: ẤP ÔNG NON, XÃ TÂN TRUNG, TX GÒ CÔNG, TIỀN GIANG

PHẠM VI LÀM VIỆC: XÂY MỚI XƯỞNG - THI CÔNG KÈO THÉP, BÊ TÔNG NỀ

Khách hàng - đối tác