QINGDAO - GIAI ĐOẠN 2

 

DỰ ÁN: QINGDAO - GIAI ĐOẠN 2

ĐỊA ĐIỂM: KCN THÀNH THÀNH CÔNG, TÂY NINH

PHẠM VI LÀM VIỆC: CHẾ TẠO - THI CÔNG KẾT CẤU THÉP

Khách hàng - đối tác