CÔNG TRÌNH SHANG HZI

 

 

Dự án: SHANG HZI

Địa điểm: KCN Rạch Bắp - Bình Dương

Phạm vi làm việc: Chế tạo - Thi công kết cấu thép

Khách hàng - đối tác