SOYANG - CAMBODIA

 

DỰ ÁN: SOYANG DECORATIVE LIGHTING Co., Ltd

ĐỊA ĐIỂM: SVAYRIENG PROVINCE, CAMBODIA

PHẠM VI LÀM VIỆC: CHẾ TẠO - THI CÔNG KẾT CẤU THÉP

Khách hàng - đối tác