CÔNG TRÌNH VỊ HẢO

LỄ ĐỘNG THỔ CÔNG TRÌNH VỊ HẢO

 

Dự án: VỊ HẢO

Địa điểm: TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG

Chủ đầu tư: ĐÀI LOAN

Phạm vi làm việc: THIẾT KẾ - TỔNG THẦU THI CÔNG

Khách hàng - đối tác