CỰ THÀNH 4

 

Dự án: CÔNG TY TNHH CỰ THÀNH ( Giai đoạn 4)

Địa điểm: Đồng Nai

Chủ đầu tư: Đài Loan

Phạm vi làm việc: Thi công kết cấu thép

Khách hàng - đối tác