XƯỞNG HUADA

XƯỞNG HUADA

Dự án: CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA HUA DA

Địa điểm: Tây Ninh

Chủ đầu tư: Ma Cau

Phạm vi làm việc: Gia công kết cấu thép.

Khách hàng - đối tác