ASIAN GOLDEN

 ASIAN GOLDEN

 

 Dự án: ASIAN GOLDEN

Địa điểm: KCN ĐỨC HOÀ 3 - LONG AN

Chủ đầu tư: ĐÀI LOAN

Phạm vi làm việc: THIẾT KẾ - THI CÔNG KẾT CẤU THÉP

Khách hàng - đối tác