KHUNG THÁP MÁY THỔI TẠO MÀNG 9 LỚP W&H VAREX II

 

DỰ ÁN: KHUNG THÁP MÁY THỔI TẠO MÀNG 9 LỚP W&H VAREX II

Địa điểm: Long An

Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY CN - IN -BAO BÌ LIKSIN - TNHH MTV

Phạm vi làm việc: Thi công kết cấu thép

 

 

Khách hàng - đối tác