MỸ TÀI BÌNH ĐỊNH

Dự án: MỸ TÀI BÌNH ĐỊNH

Địa điểm: KCN PHÚ TÀI - BÌNH ĐỊNH

Chủ đầu tư: VIỆT NAM

Phạm vi làm việc: THIẾT KẾ - TỔNG THẦU THI CÔNG

Khách hàng - đối tác