SANFENG

 

Dự án: San Feng ( Cambodia)

Chủ đầu tư: CTY TNHH SAN FENG ( CAMBODIA)

Đại điểm: Campuchia

Phạm vi làm việc: Thi công kết cấu thép

Khách hàng - đối tác