SHOWROOM NAM LONG

SHOWROOM NAM LONG

 

Dự án: SHOWROOM NAM LONG

Địa điểm: CÁT TIÊN - LÂM ĐỒNG

Chủ đầu tư: VIỆT NAM

Phạm vi làm việc: TỔNG THẦU THI CÔNG

Khách hàng - đối tác